AZIENDA

Missió i Filosofia

Missió

La missió de l’empresa és proporcionar un servei i producte excel•lent al client, que vagi d’acord amb les necessitats de reducció de costos i la contribució a la millora de les emissions de gasos hivernacle. És a dir fer estalviar i ser sostenibles.

Visió

La visió de l'empresa és la transferència de tecnologia d'avantguarda a un sector que encara està en la fase inicial del seu desenvolupament. Hem d'aplicar coneixement i solucions tècniques i organitzatives a un sector amb molt desenvolupament experimental i funcionament arcaic.

Valors

Els valors que regeixen el comportament de l’empresa SERVEIS TÈCNICS ENERFUST S.L. i els seus empleats són:

  • EXCEL•LENCIA Cerca de la millora continua com a qualitat estàndard.
  • QUALITAT En tots els àmbits de cadascun dels serveis que realitzem.
  • JUSTÍCIA Cap al nostre personal, tant en el tracte com en l’assignació d’activitats a realitzar, depenent de la capacitat de cadascun d’ells.
  • INNOVACIÓ Contínua de les nostres estratègies i dels nostres mètodes de treball. També en els productes i serveis que oferim.
  • PUNTUALITAT Tant en els serveis realitzats com en l’entrega dels treballs sol•licitats pels nostres clients.
  • COHERÈNCIA Entre el que ens comprometem amb el nostre client i el que efectuem com a treball.
  • COMUNICACIÓ Constant i efectiva, entre tots els membres que formem part de l’empresa, així com amb els nostres proveïdors i clients.
  • CONFIANÇA En que realitzarem les nostres tasques de la millor manera, amb la finalitat de satisfer a cadascun dels nostres clients.
  • COMPROMÍS Amb els nostres clients, amb la societat i amb el medi ambient, al respectar totes les normes establertes per la seva conservació i sostenibilitat.